KÜÇÜKÇEKMECE 4.0 EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Küçükçekmece Belediyesi; Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi tarafından tasarlanan Eğitim Programıdır.

Programla; Sınırların yavaş yavaş kaybolduğu günümüzde, Küçükçekmece’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabette güçlü mücadele etmeleri, sürdürülebilirliği sağlamaları, verimliliğini arttırmaları, müşteri ilişkilerini geliştirmeleri, etkin pazarlama ve maliyet yönetimini gerçekleştirmelerine yönelik olarak dijital dönüşüm süreçlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.

Neden Dijital Dönüşüm?


Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi Türkiye’de de küçük ve orta büyüklükteki işletmelere dayalı bir ekonomik yapı mevcut. Her firma büyüyemeyeceğinden ekonominin doğal yapısı gereği KOBİ’ler çoğunluklu olmak durumunda. AB’nin öncü ülkeleri, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler KOBİ’leri arasından şampiyonlar çıkarır ve markalaşma, İnovasyon kabiliyetleri ve teknolojik üstünlük kapasitelerini artırarak dünya ekonomisine hâkim olur. Küresel oyuncu olmanın yol haritası KOBİ’leri desteklemekten geçiyor. Türkiye’deki işletmelerin de %99 gibi bir çoğunluğu KOBİ Statüsünde..


Yerel Rekabetten Küresel pazarlara uzanan süreç dijital dönüşümle başlıyor. Artık kurumsal kaynak planlama ( ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) , büyük veriyi kullanmak ve analiz etmek, nesnelerin interneti ( IoT), imalat sanayinin otomasyon süreçlerine entegrasyonu gibi kavram ve uygulamalar bulut uygulamaları üzerinde gerçekleştiriliyor. Bunun sebebi çok karmaşık değil; Dünya’da dijitalleşme ile birlikte ekonomi ve rekabet görülmediği kadar hızlanmış durumda.Dijital Dönüşümün Farkında mısınız?


KOBİ’lerin dijitalleşmenin onlara hangi faydaları sağlayacağını, dijitalleşme süreci sonrasında nasıl bir şirket haline geleceklerinin bilincinde olmaları gerekiyor. Bunun için ihtiyacınız Mobil Platformlara uyumluluk, Bulut Teknolojileri, Veri Analizi, E- Ticaret ve otomasyon süreçlerine uyumluluk… Ve en önemlisi “Eğitim” ve “Uzman Yardımı”Mobilizasyon, Bulut Teknolojileri, Veri Güvenliği…


Ama Nasıl? Devam eden işimi Mobil araçlarla nasıl yönetebilirim? İşin hangi aşamaları mobilite kavramıyla buluşturulabilir? Mobil cihazlar olmazsa olmaz mı? Mobil araçlarla iş süreçleri nasıl etkin bir şekilde yönetilebilir? Bulutta depolanan verilerimi nasıl koruyabilirim? Mobil Cihazlar Veri güvenliğine entegte edilebilir mi? E-Ticaret araçlarını nasıl kullanabilirim? Dijital para nedir? Dijital para yönetimi nasıl gerçekleştirilir?


Peki, Ya Çalışanlarınız?


Sadece teknolojik altyapının değil, Şirket çalışanlarının da bu değişimin ABC’sini öğrenmesi ve ayak uydurması gerekiyor. Büyük Veri artık katma değere dönüştürülmesi gereken bir gizli hazine. Büyük Veri’nin içinden sektörünüze ve işinize göre değerli bilgiyi analiz edecek veri analistleri de dijital dönüşümün olmazsa olmazı. Yeni Ürün ve Hizmetler geliştirme, Müşterileri daha iyi tanıma ve tanımlama bu süreçte kritik öneme sahip.

BAŞVURU ŞARTLARI

* Programa Katılım Ticaret Siciline Küçükçekmece’de kayıtlı KOBİ’lerle sınırlıdır.

* Kabul edilen eğitimlere %80 oranında devam zorunludur.

* Programa Küçükçekmece’de faaliyet gösteren KOBİ’lerde tam zamanlı çalışanlar katılabilecektir.

* Programa yenilikçi fikirleri olan girişimciler de katılabilecektir.

Küçükçekmece 4.0 Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğitim Programı Nasıl İşleyecek?

Bu amaca yönelik olarak hazırladığımız her biri 40 saatten oluşan 12 kurluk “ücretsiz” eğitim programı ile Küçükçekmece’li KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm Uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcıların Dijital Dönüşümle ilgili detaylı bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olması, bir KOBİ’nin dijital dönüşüm sürecini yönetecek bilgi ve yetkinliği kazanması, global anlamdaki gelişmeleri takip ederek çalıştığı kuruluşu en yeni teknoloji ve trendlere uygun olarak dijital dönüşüm alanında güncel tutabilmesi hedeflenmektedir. Dijital Dönüşüm Uzmanı olmaya hak kazanan Küçükçekmece’li KOBİ’lerden katılımcılar aşağıdaki soruların cevabına yanıt arayacaklardır:Dijitalleşmeye nereden başlanmalı?

Kobiler dijitalleşme sürecinde çok dikkatli hareket etmek zorunda. Dijitale veya e-ticarete girelim derken, gereksiz yatırımlar ve masraflar yapmamalısınız, bu detay çok önemli.

Değişim nasıl yönetilecek?

KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçları düşünülerek Dijital Dönüşüm Uzmanları tarafından 40 saatlik eğitim programı verilecektir.

Şirketim dijitalleşme sürecinin neresinde, hazır mı?

Firmaların mevcut durumlarını netleştirmelerini sağlayarak dijital dönüşüm yolculuklarına hangi noktadan başlamaları gerektiğini görmelerini sağlıyoruz

Dijitalleşme ile ne gibi fırsatlar elde edeceğiz?

Kobilerin dijital dönüşümünü sağlayarak küresel rekabetçilik güçlerini artıracak proje ile Küçükçekmece'nin yenilikçi iklimine de değer yaratılacak.

Dijitalleşmezsek ne olur?

Firmaların mevcut durumlarını netleştirmelerini sağlayarak dijital dönüşüm yolculuklarına hangi noktadan başlamaları gerektiğini görmelerini sağlıyoruz

İşinizi geleceğe taşımanıza imkan sağlar.

KOBİ’lerin elde ettikleri dijitalleşme düzeylerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olarak işletmelerin dijitalleşmeyi kurum kültürü haline getirebilmelerine katkı sağlanacak.

Eğitimler

Her Biri 40 Saatten Oluşan 12 Kurluk “Ücretsiz” Eğitim Programları


Küçükçekmece 4.0 Eğitim Programı'na Katılmak İçin Başvuru Formunu Doldurunuz.

Başvuru Formu